Mikroskop nomarskiego

Mikroskopu przyjmuje się do oglądania małych obiektów, które wciąż są niewidoczne gołym okiem, czy także do obserwacji detali mniejszych obiektów. W teraźniejszych etapach jest obecnie wiele rodzajów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy a nowe), jednak pierwszy stanęły w spraw był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego typu do praktyki badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich autorów przyznaje się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie i spośród tego argumentu nie znalazł zastosowania. Przełomu w tejże dziedzinie dokonał Antonie van Leeuwenhoek, wykonałem on nowatorską technikę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w rezultacie dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ostatni system Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu doszło do wielu poznać i wzroście biologii. Jego mikroskopy były zrobione inaczej niż te świetne ze tych czasów. Można je uznać po prostu za niezwykle niskie szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a przygotowany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego miejsce ważna było opłacać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do kolejnego przełomu w całości mikroskopów doszło, gdy wykorzystano w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa była zbyt podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. gwarantowały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z organizacji w roku 1982 został utworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego inicjatorami byli odbywający w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom podejmuje się trójwymiarowy obraz struktur zestawionych z samych atomów. Potem opracowano wiele jakości tego mikroskopu idących na badanie sprawie w mierze nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, która może znaleźć wykonanie i wpłynąć na prawie każdą dziedzinę życia.