Odpylacz stolarski

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) jest w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich i wyjątkowych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest honorowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w porządku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co powoduje, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów uważa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest podobne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego pozycji (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).